MÀSTER UNIVERSITARI EN ARXIVÍSTICA I GESTIÓ DE DOCUMENTS 
Pla d'estudis | Competències

https://sites.google.com/a/esaged.net/esaged/masterarxivistica   

http://www.uab.cat/web/guia-de-l-estudiant/master-esaged-1345703194978.html

http://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urldocument&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1345703866692&blobnocache=true


                                

Distribució de mòduls i assignatures

Per obtenir la titulació l'alumne ha de cursar un total de 120 crèdits que es reparteixen al llarg de quatre semestres en dos anys. Podeu consultar des de cada assignatura la corresponent guia docent.

Des d'aquest enllaç podeu consultar també els horaris del curs 2017 - 2018.

Primer curs

Semestre   Crèdits                                  

Mòdul 1. Fonaments de l'arxivística: 
Introducció a l'arxivística (5 crèdits)                                                                                             1              10
Diplomàtica dels documents medievals, moderns i contemporanis (5 crèdits)

Mòdul 2. Productors i tipologies documentals I: 
Fons i documents de l'Administració pública (5 crèdits)                                                              1              10
Mòdul 3. Sistemes d'informació: 
Tecnologies de la informació i la comunicació (5 crèdits)                                                           1              10
Administració d'organitzacions i empreses (5 crèdits)
Mòdul 4. Dret i règim jurídic dels documents: 
Introducció al dret (5 crèdits)                                                                                                      2              10
Dret i règim jurídic dels documents: aspectes bàsics (5 crèdits)
Mòdul 5. Tècniques arxivístiques:  
Sistemes de classificació i arxiu (5 crèdits)                                                                                2              10                       
Mètodes de descripció i recuperació de la informació (5 crèdits)
Mòdul 6. Productors i tipologies documentals II: 
Documents audiovisuals i gràfics (5 crèdits)                                                                             2              10
Fons i documents d'institucions i empreses, entitats i persones privades (5 crèdits)
  TOTAL CRÈDITS                                                                                  60                                           


Segon curs

Semestre   Crèdits                                  

Mòdul 7. Sistemes de Gestió Documental: 
Sistemes de gestió documental (5 crèdits)                                                                              1              10
Documents electrònics i preservació digital (5 crèdits)

Mòdul 8. Gestió dels serveis d'arxiu: 
Tècniques de gestió dels serveis d'arxiu (5 crèdits) 
Conservació preventiva i equipament d'arxius (5 crèdits)                                                       1              15
Màrqueting i comunicació dels serveis d'arxiu (5 crèdits)
Mòdul 9. Avaluació i accés als documents: 
Avaluació documental (5 crèdits)                                                                                            2              10
Accés a la informació i protecció de dades (5 crèdits)  
Mòdul 10. Pràctiques externes                                                                                            2              10
Mòdul 11. Treball final de màster                                                                                      1-2             15

  TOTAL CRÈDITS                                                                                 60