MÀSTER UNIVERSITARI EN ARXIVÍSTICA I GESTIÓ DE DOCUMENTS 
Pla d'estudis | Competències

https://sites.google.com/a/esaged.net/esaged/masterarxivistica   

http://www.uab.cat/web/guia-de-l-estudiant/master-esaged-1345703194978.html

                                

Distribució de mòduls i assignatures

Per obtenir la titulació l'alumne ha de cursar un total de 120 crèdits que es reparteixen al llarg de quatre semestres en dos anys, de la forma següent:

Primer cursSemestre   Crèdits                                  

Mòdul 1. Fonaments de l'arxivística: 
Introducció a l'arxivística (5 crèdits)                                                                                 1              10
Diplomàtica dels documents medievals, moderns i contemporanis (5 crèdits)

Mòdul 2. Productors i tipologies documentals I: 
Fons i documents de l'Administració pública (5 crèdits)                                                     1              10
Circuits administratius. Disseny i millora (5 crèdits)

Mòdul 3. Sistemes d'informació: 
Tecnologies de la informació i la comunicació (5 crèdits)                                                   1              10
Administració d'organitzacions i empreses (5 crèdits)
Mòdul 4. Dret i règim jurídic dels documents: 
Introducció al dret (5 crèdits)                                                                                          2              10
Dret i règim jurídic dels documents: aspectes bàsics (5 crèdits)
Mòdul 5. Tècniques arxivístiques:  
Sistemes de classificació i arxiu (5 crèdits)                                                                     2              10                       
Mètodes de descripció i recuperació de la informació (5 crèdits)
Mòdul 6. Productors i tipologies documentals II: 
Documents audiovisuals i gràfics (5 crèdits)                                                                    2              10
Fons i documents d'institucions i empreses, entitats i persones privades (5 crèdits)
  TOTAL CRÈDITS                                                                                   60                                      

Segon curs

Consulteu aquí les guies de les assignatures de segon curs del primer semestre del curs 2016-2017

Semestre   Crèdits                                  

Mòdul 7. Sistemes de Gestió Documental: 
Sistemes de gestió documental (5 crèdits)                                                                      1              10
Documents electrònics i preservació digital (5 crèdits)

Mòdul 8. Gestió dels serveis d'arxiu: 
Tècniques de gestió dels serveis d'arxiu (5 crèdits)
Conservació preventiva i equipament d'arxius (5 crèdits)                                                  1              15
Màrqueting i comunicació dels serveis d'arxiu (5 crèdits)
Mòdul 9. Avaluació i accés als documents: 
Avaluació documental (5 crèdits)                                                                                   2              10
Accés a la informació i protecció de dades (5 crèdits)  
Mòdul 10. Pràctiques externes                                                                                    2              10
Mòdul 11. Treball final de màster                                                                              1-2             15

  TOTAL CRÈDITS                                                                                 60