MÀSTER UNIVERSITARI EN ARXIVÍSTICA I GESTIÓ DE DOCUMENTS 
Tarifes | Pagament | Documentació         
https://sites.google.com/a/esaged.net/esaged/masterarxivistica

http://www.uab.es/servlet/Satellite/informacio-academica-dels-masters-oficials/l-oferta-de-masters-oficials/admissio/sol-licitud-d-admissio-1096480673621.html?param1=1267601207452


Preinscripció


Períodes de preinscripció
La preinscipció al Màster universitari en Arxivística i Gestió de Documents es pot realitzar en els períodes següents:
  • del 13 de gener al 30 de juny de 2017
  • de l'1 de juliol al 10 de setembre de 2017

Perfil d'ingrés
El màster va adreçat a persones amb titulació universitària prèvia que desitgin formar-se per exercir professionalment en el sector de la gestió documental i arxiu, tant en l'àmbit públic com privat i sobre documents administratius o integrants del patrimoni documental. Així, els estudis són adequats per a persones amb interès tant en els aspectes administratius com històrics dels documents i en els relatius al context de la seva producció en formats tradicionals i derivats de l'aplicació de les tecnologies de la informació. Han de tenir capacitat per a la innovació, l'organització, la planificació, la comunicació, i el treball interdisciplinari i en equip.


Requisits d'admissió
Per accedir al màster cal estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior o de tercers països, que faculti en el mateix per a l'accés a ensenyaments de màster.


Criteris de selecció
En cas que el nombre d'inscripcions superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es fa d'acord amb els criteris següents:
Expedient acadèmic.
  • Currículum
  • Carta de presentació.
  • Entrevista a les persones inscrites.